تلويزيون کانال جديد

مشخصات ماهواره هات برد : فرکانس ١١٢٠٠- اف ای سی ٦ /۵ افقی سیمبل ریت ٢٧٥٠٠  شبکه kurd channel

ساعات پخش: ٧ تا ٩ شب به وقت اروپای مرکزی (٩ و نیم تا ١١ و نیم شب به وقت ایران)

  ايميل:  nctv.tamas@gmail.com         پیامگیر:٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧

آرشیو پخش زنده

 ۲۴ اكتبر ۲۰۱۲- قبض های آب و برق و گاز را نپردازید- شهلا دانشفر
 ۲۳ اكتبر ۲۰۱۲- دست مذهب از مدارس كوتاه- كیوان جاوید
 ۳۰ آگوست ۲۰۱۲- چه نوع حكومتی می خواهید- خلیل كیوان
 ٢٧ آگوست ۲۰۱۲- جمهوری اسلامی دشمن مردم - اصغر کریمی
 ٢١ آگوست ۲۰۱۲- جمهوری اسلامی دشمن مردم - کیوان جاوید
 ۱۶ آگوست ۲۰۱۲- آوار زلزله ، آوار حكومت اسلامی- سیامك بهاری
 ۱۵ آگوست ۲۰۱۲-  وحشت رژیم از دخالت مردم در کمک به زلزله زدگان - سهیلا شریفی
 ١٤ آگوست ۲۰۱۲-  وحشت رژیم از دخالت مردم در کمک به زلزله زدگان - شهلا دانشفر
 ١٣ آگوست ۲۰۱۲-  وحشت رژیم از دخالت مردم در کمک به زلزله زدگان - خلیل کیوان
 ١٢ آگوست ۲۰۱۲-  به یاری زلزله زدگان آذربایجان برویم -  اصغر کریمی
 ١٠ آگوست ۲۰۱۲-  نه به حکومت اسلامی- سهیلا شریفی
 ٩ آگوست ۲۰۱۲-  حکومت فاسد اسلامی سرنگون- خلیل کیوان
 ٨ آگوست ۲۰۱۲-  نه به حکومت اسلامی- شهلا دانشفر
 ٧ آگوست ۲۰۱۲-  نه به حکومت اسلامی - کیوان جاوید
  ٦ آگوست ۲۰۱۲-  حکومت فاسد اسلامی سرنگون- خلیل کیوان
 ٥ آگوست ۲۰۱۲-  برای آزادی زندانیان سیاسی- شیوا محبوبی
 ٣ آگوست ۲۰۱۲-  اعتراضات متشكل ممكن است- اصعر کریمی
 ٢ آگوست ۲۰۱۲-  اعتراضات متشكل ممكن است- سیامک بهاری
 اول آگوست ۲۰۱۲-  اعتراضات متشكل ممكن است- شهلا دانشفر
 ۳۱ ژوئیه۲۰۱۲- اعتراضات متشكل ممكن است- كیوان جاوید
 ۳۰ ژوئیه۲۰۱۲- اعتراضات متشكل ممكن است- خلیل كیوان
 ۲۹ ژوئیه۲۰۱۲- شورش علیه فقر- كیوان جاوید
 ۲۷ ژوئیه۲۰۱۲- روزخواری علنی علیه حكومت شیادان - سهیلا شریفی
 ۲۶ ژوئیه۲۰۱۲- مكارم شیرازی: مرغ نخورید- سیامك بهاری
 ۲۴ ژوئیه۲۰۱۲- ننگ بر این گرانی- اصغر كریمی
 ۲۳ ژوئیه۲۰۱۲- ننگ بر حكومت فقر و گرانی (درباره اعتراضات گسترده مردم نیشابور به گرانی ها و مشخصا گرانی مرغ)- خلیل كیوان
 ۲۰ ژوئیه۲۰۱۲- عدالت، آزادی، برابری - سهیلا شریفی
 ۱۹ ژوئیه۲۰۱۲- بعد از اسد نوبت حكومت اسلامی - سیامك بهاری
 ۱۸ ژوئیه۲۰۱۲- بعد از اسد نوبت حكومت اسلامی - اصغر كریمی
 ۱۷ ژوئیه۲۰۱۲- ففر مردم و حكومت چپاولگر- كیوان جاوید
 ۱۶ ژوئیه۲۰۱۲- علیه گرانی و فقر و فلاكت- خلیل كیوان
 ۱۵ ژوئیه۲۰۱۲- زنان حكومت اسلامی نمی خواهند- سهیلا شریفی
 ۱۳ ژوئیه۲۰۱۲- حکومت فقر و فلاکت سرنگون- اصغر كریمی
 ١١ ژوئیه۲۰۱۲- حکومت فقر و فلاکت سرنگون- شهلا دانشفر
 ١٠ ژوئیه۲۰۱۲- مسئول این همه فقر و جنایت کیست؟- کیوان جاوید
 ٩ ژوئیه۲۰۱۲- حکومت و حرمت انسانی- کیوان جاوید
 ۱۴ ژوئن ۲۰۱۲- خطر اعدام هفت زندانی سیاسی- سیما بهاری
 ۱۳ ژوئن ۲۰۱۲- گرانی نان- شهلا دانشفر
 ۱۲ ژوئن ۲۰۱۲- گرانی نان- كیوان جاوید
 ۱۱ ژوئن ۲۰۱۲- جمهوری اسلامی،حكومت فقر و فساد- خلیل كیوان
 ۸ ژوئن ۲۰۱۲- گرانی بیداد می كند- خلیل كیوان
 ۴ ژوئن ۲۰۱۲-ایا جنایتكاران رژیم اسلامی باید اعدام شوند؟- خلیل كیوان
 ۳ ژوئن ۲۰۱۲-چرا مخالف اعدام جنایتكاران حكومت اسلامی هستیم؟- سیامك بهاری
 اول ژوئن ۲۰۱۲-آیت اله های منفور و رژیم ورشکسته - اصغر كریمی
 ۳۱  مه ۲۰۱۲-معیشت منزلت حق مسلم ماست- سیما بهاری
 ۳۰  مه ۲۰۱۲-معیشت منزلت حق مسلم ماست- شهلا دانشفر
 ۲۹  مه ۲۰۱۲- افزایش درآمد نفت و خانه خرابی مردم- سهیلا شریفی
 ۲۸  مه ۲۰۱۲- معشیت منزلت حق همه مردم است- خلیل كیوان
 ۲۷  مه ۲۰۱۲- برای آزادی زندانیان سیاسی- شیوا محبوبی
 ٢٥  مه ۲۰۱۲- معشیت منزلت حق مسلم ماست- خلیل کیوان
 ٢٤  مه ۲۰۱۲- سرمایه داری یا سوسیالیسم- سیامک بهاری
 ٢٣  مه ۲۰۱۲- سرمایه داری یا سوسیالیسم- شهلا دانشفر
 ٢٢  مه ۲۰۱۲- سرمایه داری یا سوسیالیسم؟- اصغر کریمی
 ۲۱  مه ۲۰۱۲- سونامی فقر و گرانی- شهلا دانشفر
 ۲۰ مه ۲۰۱۲- علیه حکومت ضد زن اسلامی- سهیلا شریفی
 ۱۸مه ۲۰۱۲- سونامی فقر و گرانی در راه است - شهلا دانشفر
 ۱۷ علیه فتوا- علیه حکومت مذهبی - اصغر کریمی
 ۱۶ مه ۲۰۱۲- در حمایت از شاهین نجفی علیه آیت الله های قاتل - شهلا دانشفر
 ۱۵ مه ۲۰۱۲- در حمایت از شاهین نجفی علیه آیت الله های قاتل - كیوان جاوید
 ۱۴ مه ۲۰۱۲- علیه فتوای قتل شاهین نجفی - اصغر كریمی
 ۱۱ مه ۲۰۱۲- علیه حكم قتل شاهین نجفی، در دفاع از آزادی بیان- اصغر كریمی
 ۹ مه ۲۰۱۲- فاز دوم قطع یارانه ها- شهلا دانشفر
 ۸ مه ۲۰۱۲- ایران، بهشت آیت الله ها، جهنم مردم- كیوان جاوید
 ۷ مه ۲۰۱۲- فقر و بیكاری و آیت الله های میلیاردر- خلیل كیوان
 ۶ مه ۲۰۱۲- برای آزادی زندانیان سیاسی- شیوا محبوبی
 ۴ مه ۲۰۱۲- جمهوری اسلامی عامل فقر و فحشا- سهیلا شریفی
 ۳ مه ۲۰۱۲- كدام آینده؟- سیامك بهاری
۲ مه ۲۰۱۲- نان٬ آزادی٬ كرامت انسانی- اصغر كریمی
 اول مه ۲۰۱۲- نان٬ آزادی٬ كرامت انسانی- كیوان جاوید
 ۳۰ آوریل ۲۰۱۲- نان٬ آزادی٬ كرامت انسانی- خلیل كیوان
 ۲۹ آوریل ۲۰۱۲- روز جهانی كارگر را چگونه برگزار كنیم؟- سیامك بهاری
 ۲۷ آوریل ۲۰۱۲- روز جهانی كارگر علیه فقر و فلاكت- شهلا دانشفر
 ۲۶ آوریل ۲۰۱۲- روز جهانی كارگر را چگونه برگزار كنیم؟ - سیما بهاری
 ۲۵ آوریل ۲۰۱۲- روز جهانی كارگر علیه فقر و فلاكت- شهلا دانشفر
 ۲۴ آوریل ۲۰۱۲ -از بوكان تا برزیل حكومت تجاوز جنسی- كیوان جاوید
 ۲۳ آوریل ۲۰۱۲ -از بوكان تا برزیل حكومت تجاوز جنسی- خلیل كیوان
 ۲۲ آوریل ۲۰۱۲ - برای آزادی زندانیان سیاسی- شیوا محبوبی
 ۲۰ آوریل ۲۰۱۲ - چرا حكومت اسلامی حكم سنگسار را متوقف كرد؟ - سهیلا شریفی
 ۱۹ آوریل ۲۰۱۲ - چرا حق با ما كمونیستها است؟- سیامك بهاری
 ۱۸ آوریل ۲۰۱۲ - روز جهانی کارگر - برای یک دنیای بهتر- شهلا دانشفر
 ۱۷ آوریل ۲۰۱۲ - روز جهانی کارگر - برای یک دنیای بهتر-اصغر کریمی
 ۱۶ آوریل ۲۰۱۲ - روز جهانی کارگر - برای یک دنیای بهتر- خلیل کیوان
 ۱۵ آوریل ۲۰۱۲ - روز جهانی کارگر - برای یک دنیای بهتر- سهیلا شریفی
 ۱۳ آوریل ۲۰۱۲ - اهمیت روز جهانی کارگر- اصغر کریمی
 ۱۲ آوریل ۲۰۱۲ - گرانی بیداد می کند- چه باید کرد؟- سیامک بهاری
 ۱۱ آوریل ۲۰۱۲ - اهمیت روز جهانی کارگر- شهلا دانشفر
 ۱۰ آوریل ۲۰۱۲ - اهمیت روز جهانی کارگر- خلیل کیوان
 ۹ آوریل ۲۰۱۲ - فساد حکومتی - حکومت فاسد- سهیلا شریفی
 ۸ آوریل ۲۰۱۲ - برای آزادی زندانیان سیاسی- شیوا محبوبی
 ۶ آوریل ۲۰۱۲ - روز جهانی کارگر، روز اعتراض همه ماست- اصغر کریمی
 ۵ آوریل ۲۰۱۲ - گرانی و بیکاری بلای جان مردم- سیما بهاری
 ۴ آوریل ۲۰۱۲ - کارگر، زنده به کار تو ایم- شهلا دانشفر
 ۳  آوریل ۲۰۱۲ - کرامت انسانی- کیوان جاوید
 ۲  آوریل ۲۰۱۲ - فاشیسم جمهوری اسلامی علیه افغانی های مقیم ایران ممنوع- خلیل کیوان
 ۱  آوریل ۲۰۱۲ - روز جهانی کارگر، روز اعتراض سراسری- شهلا دانشفر
 ۳۰  مارس ۲۰۱۲ - روز جهانی کارگر، روز اعتراض سراسری- اصغر کریمی
 ۲۹  مارس ۲۰۱۲ - خانواده یا دولت مسئول کیست؟- سیما بهاری
 ۲۸  مارس ۲۰۱۲ - کدام آینده؟- سهیلا شریفی
 ۲۷  مارس ۲۰۱۲ - کدام آینده؟- کیوان جاوید
 ۲۶  مارس ۲۰۱۲ - سوسیالیسم راه رهائی- خلیل کیوان
 ۲۵  مارس ۲۰۱۲ - برای آزادی زندانیان سیاسی- شیوا محبوبی
 ۲۳  مارس ۲۰۱۲ - روز جهانی کارگر، جهان از ما- شهلا دانشفر
 ۲۲  مارس ۲۰۱۲ - سال نو ، حکومت نو- سیامک بهاری
 ۲۱  مارس ۲۰۱۲ - سال نو ، حکومت نو- اصغر کریمی
 ۲۰  مارس ۲۰۱۲ - سال نو ، حکومت نو- کیوان جاوید
 ۱۹  مارس ۲۰۱۲ - آرزو های ما در سال جدید- خلیل کیوان
 ۱۶  مارس ۲۰۱۲ - آرزو های ما در سال جدید- اصغر کریمی
 ۱۵  مارس ۲۰۱۲ - آرزو های ما در سال جدید- سیما بهاری
 ۱۳  مارس ۲۰۱۲ - عید و سفره های خالی مردم- کیوان جاوید
 ۱۲  مارس ۲۰۱۲ - مشخصات حکومت آینده- خلیل کیوان
 ۹  مارس ۲۰۱۲ - مشخصات حکومت آینده- کیوان جاوید
 ۸  مارس ۲۰۱۲ - زنده باد آزادی و رهائی زنان- سیما بهاری
 ۷  مارس ۲۰۱۲ - زنده باد ۸ مارس روز جهانی زن- شهلا دانشفر
 ۶  مارس ۲۰۱۲ - زنان معترض و حکومت مرتجع- کیوان جاوید
 ۵  مارس ۲۰۱۲ - حکومت زن ستیز اسلامی- خلیل کیوان
 ۲  مارس ۲۰۱۲ - سرنگون باد حکومت ضد زن- اصغر کریمی
اول مارس  ۲۰۱۲ - انتخابات بین دزد ها و قاتل ها- سیامک بهاری
 ۲۹  فوریه  ۲۰۱۲ - انتخابات بین دزد ها و قاتل ها- شهلا دانشفر
 ۲۸  فوریه  ۲۰۱۲ - انتخابات دزد ها و قاتل ها- کیوان جاوید
 ۲۲  فوریه  ۲۰۱۲ - نابود باد حکومت ضد زن- شهلا دانشفر
 ۲۱  فوریه  ۲۰۱۲ - نابود باد حکومت ضد زن- کیوان جاوید
 ۲۰  فوریه  ۲۰۱۲ - سفره خالی مردم و جیب گشاد آیت الله ها- خلیل کیوان
 ۱۹  فوریه  ۲۰۱۲ - نابود باد حکومت ضد زن- سهیلا شریفی
 ۱۷ فوریه  ۲۰۱۲ - سفره خالی مردم و جیب گشاد آیت الله ها- اصغر کریمی
 ۱۶ فوریه  ۲۰۱۲ - آزادی و برابری برای همه- سیما بهاری
 ۱۵ فوریه  ۲۰۱۲ - می خواهند نان ما را آجر کنند- شهلا دانشفر
 ۱۴ فوریه  ۲۰۱۲ - زندانی سیاسی آزاد باید گردد- کیوان جاوید
 ۱۳ فوریه  ۲۰۱۲ - زندانی سیاسی آزاد باید گردد- خلیل کیوان
 ۱۲ فوریه  ۲۰۱۲ - مانع از اعدام زانیار و لقمان مرادی شوید- سهیلا شریفی
 ۱۰  فوریه  ۲۰۱۲ - بیاد انقلاب ۵۷ علیه جمهوری اسلامی - اصغر کریمی
 ۹  فوریه  ۲۰۱۲ - انقلاب  برای آزادی و رفاه همگانی- سیامک بهاری
 ۸ فوریه  ۲۰۱۲ - بیاد انقلاب ۵۷ علیه جمهوری اسلامی - شهلا دانشفر
 ۷ فوریه  ۲۰۱۲ - بیاد انقلاب ۵۷ علیه جمهوری اسلامی - کیوان جاوید
 ۶ فوریه  ۲۰۱۲ - بیاد انقلاب ۵۷ علیه جمهوری اسلامی - خلیل کیوان
 ۲۹  ژانویه ۲۰۱۲ - آقازاده های میلیاردر در ایران - سهیلا شریفی
 ۲۷  ژانویه ۲۰۱۲ - علیه فقر و فلاکت متحد شوید - اصغر کریمی
 ۲۶  ژانویه ۲۰۱۲ - علیه فقر و فلاکت علیه جمهوری اسلامی - سیما بهاری
 ۲۵  ژانویه ۲۰۱۲ - علیه فقر و فلاکت متحد شوید - شهلا دانشفر
 ۲۴  ژانویه ۲۰۱۲ - علیه فقر و فلاکت متحد شوید - کیوان جاوید
 ۲۳  ژانویه ۲۰۱۲ - علیه فقر و فلاکت متحد شوید - سیامک بهاری
 ۱۹  ژانویه ۲۰۱۲ - بیکاری بلای جای مردم - سیامک بهاری
 ۱۷  ژانویه ۲۰۱۲ - بیکاری بلای جای مردم - کیوان جاوید
 ۱۶  ژانویه ۲۰۱۲ - اعدام برای تحمیل فقر به مردم - خلیل کیوان
 ۱۵  ژانویه ۲۰۱۲ - علیه اعدام در ایران - سهیلا شریفی
 ۱۳  ژانویه ۲۰۱۲ - اعتصاب عمومی علیه گرانی - اصغر کریمی
 ۱۲  ژانویه ۲۰۱۲ - اتحاد برای اعتصاب - سیما بهاری
 ۱۱  ژانویه ۲۰۱۲ - آزادی و برابری برای همه در ایران - شهلا دانشفر
 ۱۰  ژانویه ۲۰۱۲ - آزادی و برابری برای همه در ایران - کیوان جاوید
 ۹  ژانویه ۲۰۱۲ - آزادی و برابری برای همه - شهلا دانشفر
 ۸  ژانویه ۲۰۱۲ - ایجاد دنیای بهتر ممکن است - سهیلا شریفی
 ۶  ژانویه ۲۰۱۲ - ایجاد دنیای بهتر ممکن است - اصغر کریمی
 ۵  ژانویه ۲۰۱۲ - ایجاد دنیای بهتر ممکن است - سیامک بهاری
 ۴  ژانویه ۲۰۱۲ - ایجاد دنیای بهتر ممکن است - شهلا دانشفر
 ۳  ژانویه ۲۰۱۲ - دنیای بهتر ممکن است - کیوان جاوید
 ۲ ژانویه ۲۰۱۲ - آیا دنیای بهتری ممکن است - خلیل کیوان
 اول ژانویه ۲۰۱۲ - نتایج قطع یارانه ها - سهیلا شریفی
 ۳۰ دسامبر ٢٠١١ - نتایج قطع یارانه ها - کیوان جاوید
 ۲۹ دسامبر ٢٠١١ - چگونه فقر ریشه کن می شود؟ - سیما بهاری
 ۲۸ دسامبر ٢٠١١ - رژيم فقر و فلاكت نميخواهيم - شهلا دانشفر
 ۲۷ دسامبر ٢٠١١ - انسانیت مرز نمیشناسد - اصغر کریمی
 ۲۶ دسامبر ٢٠١١ - انسانیت مرز نمیشناسد - خلیل کیوان
 ۲۳ دسامبر ٢٠١١ - اخراج مهاجرین افغانی باید متوقف شود - سهیلا شریفی
 ۲۲ دسامبر ٢٠١١ - علیه فقر و فلاکت بپاخیزیم - سیامک بهاری
 ۲۰ دسامبر ٢٠١١ - از مصر تا سوریه و ایران زنده باد انقلاب - اصغر کریمی
 ۱۹ دسامبر ٢٠١١- حکومت از حق بازنشستگان هم می دزدد - خلیل کیوان
 ۱۵ دسامبر ٢٠١١- هدف از سرنگونی حکومت اسلامی چیست؟ - سیما بهاری
 ۱۴ دسامبر ٢٠١١- حکومت اسلامی نمی خواهیم - شهلا دانشفر
 ۱۳ دسامبر ٢٠١١- حکومت اسلامی نمی خواهیم - کیوان جاوید
 ۱۲ دسامبر ٢٠١١- آلودگی هوا روزانه باعث مرگ ۳۱۰ نفر فقط در تهران می شود - خلیل کیوان
 ۱۱ دسامبر ٢٠١١- آلودگی هوا روزانه باعث مرگ ۳۱۰ نفر فقط در تهران می شود - سهیلا شریفی
 ۹ دسامبر ٢٠١١ - جوانان چه می خواهند؟ - اصغر کریمی
 ۸ دسامبر ٢٠١١ - جوانان چه می خواهند؟ - سیامک بهاری
 ۷ دسامبر ٢٠١١ - جوانان چه می خواهند؟ - سیامک بهاری
۶ دسامبر ٢٠١١ - برای پیروزی انقلاب به حزب نیاز داریم - شهلا دانشفر
۵ دسامبر ٢٠١١ - برای پیروزی انقلاب به حزب نیاز داریم - خلیل کیوان
۲ دسامبر ٢٠١١ - برای پیروزی انقلاب به حزب نیاز داریم - اصغر کریمی
اول دسامبر ٢٠١١ - کارتن خوابی محصول حکومت اسلامی است- سیامک بهاری
۳۰  نوامبر ٢٠١١ - چگونه از شر این حکومت خلاص شویم؟ - شهلا دانشفر
۲۹ نوامبر ٢٠١١ - هدف شما از سرنگونی حکومت چیست؟ - کیوان جاوید
۲۵ نوامبر ٢٠١١ - هدف شما از سرنگونی حکومت چیست؟ - اصغر کریمی
۲۴ نوامبر ٢٠١١ - هدف شما از سرنگونی جمهوری اسلامی چیست؟ - سیامک بهاری
۲۳ نوامبر ٢٠١١ - حکم  شما برای جنایتکاران حکومت چیست؟- شهلا دانشفر
۲۲ نوامبر ٢٠١١ - حکم  شما برای جنایتکاران حکومت چیست؟- کیوان جاوید
۲۱ نوامبر ٢٠١١ -حکم مورد نظر شما برای سران جانی رژیم - خلیل کیوان
۲۰ نوامبر ٢٠١١ - حکم مورد نظر شما برای سران رژیم- سهیلا شریفی - مهمان برنامه مرسده قائدی
۱۸ نوامبر ٢٠١١ - رفاه و آسایش برای همه - اصغر کریمی
۱۷ نوامبر ٢٠١١ - رفاه  برای همه - سیامک بهاری
۱۴ نوامبر ٢٠١١ - رفاه و آسایش برای همه - خلیل کیوان
۱۳ نوامبر ٢٠١١ - رفاه و آسایش برای همه - سهیلا شریفی
۱۱ نوامبر ٢٠١١ - چرا دیکتاتوری؟- خلیل کیوان
۱۰ نوامبر ٢٠١١ - فاصله بین فقر و ثروت در ایران- سیما بهاری
۹ نوامبر ٢٠١١ -  فاصله بین فقر و ثروت در ایران- شهلا دانشفر
۸ نوامبر ٢٠١١ - فاصله بین فقر و ثروت در ایران- سیامک بهاری
۶ نوامبر ٢٠١١ -  مشخصات یک حکومت مردمی- کیوان جاوید
۴ نوامبر ٢٠١١ -  اختلاس ميلياردی در تامين اجتماعی و فقر بازنشستگان- شهلا دانشفر
 
۲ نوامبر ٢٠١١ -  مبارزه با اعتیاد- کیوان جاوید
۱ نوامبر ٢٠١١ -  مبارزه با اعتیاد- اصغر کریمی
۳۰ اکتبر ٢٠١١ -  مبارزه با اعتیاد- سهیلا شریفی
۲۸ اکتبر ٢٠١١ -  مشخصات یک حکومت مردمی  - اصغر کریمی
۲۶ اکتبر ٢٠١١ -  مشخصات یک حکومت مردمی  - شهلا دانشفر
۲۳ اکتبر ٢٠١١ -  پایان کار دیکتاتورها-  کیوان جاوید
۲۱ اکتبر ٢٠١١ -  پایان کار دیکتاتورها-  کیوان جاوید
۲۰ اکتبر ٢٠١١ -  قذافی رفت خامنه ای هم می رود -  اصغر کریمی
۱۸ اکتبر ٢٠١١ -  ما کار می کنیم آنها زندگی می کنند -  اصغر کریمی
۱۴ اکتبر ٢٠١١ -  ما کار می کنیم آنها زندگی می کنند -  کیوان جاوید
۱۳ اکتبر ٢٠١١ -  ایران بعد از جمهوری اسلامی - اصغر کریمی
۱۲ اکتبر ٢٠١١ -  ایران بعد از جمهوری اسلامی - سهیلا شریفی
۹ اکتبر ٢٠١١ -  نه به اعدام - سهلا شریفی
۷ اکتبر ٢٠١١ -  این حکومت فاسد اسلامی باید برود - کیوان جاوید
۵ اکتبر ٢٠١١ -  بیمه بیکاری برای همه - شهلا دانشفر
۴ اکتبر ٢٠١١ -  بیمه بیکاری برای همه - کیوان جاوید
۲ اکتبر ٢٠١١ -  بیمه بیکاری برای همه - سهیلا شریفی
۱ اکتبر ٢٠١١ -  در حمایت از کارگران اعتصابی پتروشیمی ماهشهر - اصغر کریمی
۳۰ سپتامبر ٢٠١١ -  در حمایت از کارگران اعتصابی پتروشیمی ماهشهر  - شهلا دانشفر
۲۸ سپتامبر ٢٠١١ -  ما چه حکومتی می خواهیم؟ - شهلا دانشفر
۲۷ سپتامبر ٢٠١١ -  ما چه حکومتی می خواهیم؟ - اصغر کریمی
۲۵ سپتامبر ٢٠١١ -  بازگشائی دانشگاه و موج تازه اعتراضات - سهیلا شریفی
۲۲ سپتامبر ٢٠١١ -  دزدی ۳ هزار میلیارد تومانی - سهیلا شریفی
۲۰ سپتامبر ٢٠١١ -  دزدی ۳ هزار میلیارد تومانی - کیوان جاوید
۱۸ سپتامبر ٢٠١١ -  تحصیل رایگان حق مردم است - اصغر کریمی
۱۶ سپتامبر ٢٠١١ -  تحصیل رایگان حق مردم است - سهیلا شریفی
۱۵ سپتامبر ٢٠١١ -  تحصیل رایگان حق مردم است - اصغر کریمی
۱۴ سپتامبر ٢٠١١ - تامین زندگی مردم وظیفه کیست؟ - شهلا دانشفر
۱۲ سپتامبر ٢٠١١ -  زنان در ایران آینده - سهیلا شریفی و مینا احدی
۱۱ سپتامبر ٢٠١١ -  چه حکومتی می خواهید - سهیلا شریفی و مینا احدی
۹ سپتامبر ٢٠١١ -  چرا از مذهب گریزانید - اصغر کریمی
۸ سپتامبر ٢٠١١ -  چرا از مذهب گریزانید - کیوان جاوید
۷ سپتامبر ٢٠١١ -  چرا از مذهب گریزانید - اصغر کریمی
۶ سپتامبر ٢٠١١ -  چرا از مذهب گریزانید - کیوان جاوید
۲ سپتامبر ٢٠١١ -  چرا از مذهب گریزانید - اصغر کریمی
اول سپتامبر ٢٠١١ -  زندگی انسانی حق مسلم ما است - کیوان جاوید
۳۰ آگوست ٢٠١١ -  دیکتاتور ها سرنگون می شوند - اصغر کریمی
۲۶ آگوست ٢٠١١ -  دیکتاتور ها سرنگون می شوند - سهیلا شریفی
٢٥ آگوست ٢٠١١ -  دیکتاتور ها سرنگون می شوند - کیوان جاوید
٢٤ آگوست ٢٠١١ -  بعد از قذافی نوبت خامنه ای است - شهلا دانشفر
۲۳ آگوست ٢٠١١ -  بعد از قذافی نوبت خامنه ای است - شهلا دانشفر
۲۱ آگوست ٢٠١١ - سوسیالیسم تنها راه رهائی است - سهیلا شریفی
۱۹ آگوست ٢٠١١ - بمناسبت ۲۸ مرداد ۵۸- سالگرد حکله جنایتکارانه رژیم به کردستان - اصغر کریمی
۱۸ آگوست ٢٠١١ - فساد حکومت و سفر خالی ما - کیوان جاوید
۱۷ آگوست ٢٠١١ -  جنگ حجاب - شهلا دانشفر
۱۶ آگوست ٢٠١١ - حجاب موضوع دعوای جناح های حکومت - اصغر کریمی
۱۴ آگوست ٢٠١١ - حجاب موضوع دعوای جناح های حکومت - سهیلا شریفی
۱۲ آگوست ٢٠١١ - چرا خط  فقر - اصغر کریمی
۱۱ آگوست ٢٠١١ - چرا خط  فقر - کیوان جاوید
۱۰ آگوست ٢٠١١ - چرا خط  فقر - شهلا دانشفر
۹ آگوست ٢٠١١ - خط فقر یا رفاه - شهلا دانشفر
۴ آگوست ٢٠١١ - کمک میلیارد دلاری به دولت سوریه و سفره خالی مردم - کیوان جاوید
۳ آگوست ٢٠١١ - کمک میلیارد دلاری به دولت سوریه و سفره خالی مردم - شهلا دانشفر- از دقیقه ۴۶ به دلیل مشکلدر ضبط برنامه ادامه پیدا نکرد
۲ آگوست ٢٠١١ - در ملآ عام روضه خواری کنید- اصغر کریمی
اول آگوست ٢٠١١ - در ملآ عام روضه خواری کنید- سهیلا شریفی
۳۱ ژوئیه ٢٠١١ - در ملآ عام روضه خواری کنید- سهیلا شریفی
۲۹ ژوئیه ٢٠١١ - جدائی دین از دولت- اصغر کریمی
۲۸ ژوئیه ٢٠١١ - جدائی دین از حکومت- کیوان جاوید
۲۷ ژوئیه ٢٠١١ - چه جامعه ای را شایسته خود میدانید؟- شهلا دانشفر
۲۶ ژوئیه ٢٠١١ - مردسالاری و مذهب دشمن زنان- سهیلا شریفی
۲۵ ژوئیه ٢٠١١ - مردسالاری و مذهب دشمن زنان- سهیلا شریفی
۲۲ ژوئیه ٢٠١١ - فقر و گرانی- راه حل یست- اصغر کریمی
۲۱ ژوئیه ٢٠١١ - فقر و گرانی- راه حل یست- کیوان جاوید
۲۰ ژوئیه ٢٠١١ - فقر و گرانی- راه حل یست- شهلا دانشفر
۱۷ ژوئیه ٢٠١١ - فقر و گرانی- راه حل یست- اصغر کریمی
۱۵ ژوئیه ٢٠١١ - حکومت ضد زن و زنان ضد حکومت- سهیلا شریفی
۱۴ ژوئیه ٢٠١١ - حکومت ضد زن و زنان ضد حکومت- کیوان جاوید
۱۰ ژوئیه ٢٠١١ -روز جهانی علیه سنگسار- سهیلا شریفی
۷ ژوئیه ٢٠١١ -روز جهانی علیه سنگسار- کیوان جاوید
۶ ژوئیه ٢٠١١ -مذهب دشمن زنان است- شهلا دانشفر
۵ ژوئیه ٢٠١١ -مذهب دشمن زنان است- شهلا دانشفر
۳ ژوئیه ٢٠١١ -مذهب دشمن زنان است- سهیلا شریفی
١ ژوئیه ٢٠١١ - چگونه با گرانی و بیکاری مبارزه کنیم؟- اصغر کریمی
٣٠ ژوئن ٢٠١١ - چگونه با گرانی و بیکاری مبارزه کنیم؟- کیوان جاوید
٢٩ ژوئن ٢٠١١ - چگونه با گرانی و بیکاری مبارزه کنیم؟- شهلا دانشفر
٢٨ ژوئن ٢٠١١ - راه حل گرانی و بیکاری چیست؟- سهیلا شریفی
٢۶ ژوئن ٢٠١١ - چه زندگی ای را شایسته خود میدانید؟- شهلا دانشفر
٢٤ ژوئن ٢٠١١ - چه زندگی ای را شایسته خود میدانید؟- اصعر کریمی
٢٣ ژوئن ٢٠١١ - چه زندگی ای را شایسته خود میدانید؟- کیوان جاوید
٢٢ ژوئن ٢٠١١ - مرگ بر حکومت ضد زن- شهلا دانشفر
٢١ ژوئن ٢٠١١ - زندانی سیاسی آزاد باید گردد- اصغر کریمی
١٩ ژوئن ٢٠١١ - حکومت تجاوز اسلامی- سهیلا شریفی
١٧ ژوئن ٢٠١١ - روز جهانی دفاع از زندانیان سیاسی در ایران- شیوا محبوبی
١۶ ژوئن ٢٠١١ - حکومت تجاوز اسلامی- کیوان جاوید
١۵ ژوئن ٢٠١١ - چه حکومتی می خواهید؟ - شهلا دانشفر
١٤ ژوئن ٢٠١١ - چه حکومتی می خواهید؟ - شهلا دانشفر
١٢ ژوئن ٢٠١١ - چه حکومتی می خواهید؟ - سهیلا شریفی
١٠ ژوئن ٢٠١١ - روز جهانی دفاع از زندانیان سیاسی در ایران- شیوا محبوبی
٩ ژوئن ٢٠١١ - چه حکومتی می خواهید؟ - کیوان جاوید
٨ ژوئن ٢٠١١ - ریشه های فقر در ایران - شهلا دانشفر
٢ ژوئن٢٠١١ -  ریشه های فقر در ایران- اصغر کریمی
١ ژوئن ٢٠١١ - ریشه های فقر در ایران - سهیلا شریفی
٣١ مه ٢٠١١ - ریشه های فقر در ایران - کیوان جاوید
٣٠ مه ٢٠١١ - علیه حکومت وحشی ضد زن - شهلا دانشفر
٢٩ مه ٢٠١١ - علیه حکومت وحشی ضد زن - سهیلا شریفی
٢٧ مه ٢٠١١ - علیه حکومت وحشی ضد زن - اصغر کریمی
٢۶ مه ٢٠١١ - دعوا های حکومت و نابودی رژیم - کیوان جاوید
٢۵ مه ٢٠١١ - دعوا های حکومت و نابودی رژیم - شهلا دانشفر
٢٤ مه ٢٠١١ - جنگ خامنه ای و احمدی نژاد - اصغر کریمی
٢٣ مه ٢٠١١ - جنگ خامنه ای و احمدی نژاد - شهلا دانشفر
٢٢ مه ٢٠١١ - جنگ خامنه ای و احمدی نژاد- سهیلا شریفی
١٩ مه ٢٠١١ - نابود باد حکومت فقر و اعدام - کیوان جاوید
١٨ مه ٢٠١١ - نابود باد حکومت فقر و اعدام - شهلا دانشفر
١۶ مه ٢٠١١ - علیه اعدام دو برادر در ایران بپاخیزید- شهلا دانشفر
١٣ مه ٢٠١١ - نابود با فقر - اصغر کریمی
١٢ مه ٢٠١١ - نابود با فقر - کیوان جاوید
١١ مه ٢٠١١ - نابود با فقر - شهلا دانشفر
١٠ مه ٢٠١١ - نابود با فقر - شهلا دانشفر
٩ مه ٢٠١١ - نابود با فقر - سهیلا شریفی
٨ مه ٢٠١١ - انقلاب راه خلاصی از جمهوری اسلامی - سهیلا شریفی
۶ مه ٢٠١١ - سرمایه داری یا سوسیالیسم - اصغر کریمی
۵ مه ٢٠١١ - سرمایه داری یا سوسیالیسم - کیوان جاوید
٤ مه ٢٠١١ - سرمایه داری یا سوسیالیسم - شهلا دانشفر
٣ مه ٢٠١١ - سرمایه داری یا سوسیالیسم - اصغر کریمی
٢ مه ٢٠١١ - معیشت، منزلت حق مسلم ماست - شهلا دانشفر
١ مه ٢٠١١ - روز کارگر روز خشم و نفرت علیه سرمایه داری - اصغر کریمی
٢٩ آوریل٢٠١١ - روز کارگر تظاهرات علیه فقر و فلاکت - اصغر کریمی
٢٨ آوریل٢٠١١ - روز کارگر تظاهرات علیه فقر و فلاکت - کیوان جاوید
٢۵ آوریل٢٠١١ - روز کارگر تظاهرات علیه فقر و فلاکت - اصغر کریمی
٢٤ آوریل٢٠١١ - روز کارگر اعتراض علیه فقر و فلاکت - سهیلا شریفی
٢٢ آوریل٢٠١١ - روز کارگر اعتراض علیه فقر و فلاکت - اصغر کریمی
٢٠ آوریل٢٠١١ - قبض ها را نپردازید - شهلا دانشفر
١٩ آوریل٢٠١١ - قبض ها را نپردازید - شهلا دانشفر
١٨ آوریل٢٠١١ - تحریم جهانی جمهوری اسلامی - سهیلا شریفی
١٧ آوریل٢٠١١ -قبض ها را نپردازید  - اصغر کریمی
١۵ آوریل٢٠١١ - زنده باد کارگران اعتصابی در ماهشهر - کیوان جاوید
١٤ آوریل٢٠١١ - قبض ها را نپردازید - سهیلا شریفی
١٣ آوریل٢٠١١ - قبض ها را نپردازید - شهلا دانشفر
١٢ آوریل٢٠١١ - قبض ها را نپردازید - کیوان جاوید
١١ آوریل٢٠١١ - قبض ها را نپردازید - سهیلا شریفی
١٠ آوریل٢٠١١ - قبض ها را نپردازید - شهلا دانشفر
٨ آوریل٢٠١١ - قبض ها را نپردازید - اصعر کریمی
٧ آوریل٢٠١١ - قبض ها را نپردازید - کیوان جاوید
۶ آوریل٢٠١١ - روز جهانی کارگر علیه فقر و فلاکت  - شهلا دانشفر
۵ آوریل٢٠١١ - حکومت مذهبی مایه شرم است  - اصغر کریمی
٤ آوریل٢٠١١ - روز جهانی کارگر علیه فقر  - سهیلا شریفی
٣ آوریل ٢٠١١ - حکومت فقر و فلاکت سرنگون  - سهیلا شریفی
١ آوریل ٢٠١١ - حکومت فقر و فلاکت سرنگون  - اصغر کریمی
٣١ مارس ٢٠١١ - حکومت فقر و فلاکت سرنگون  - کیوان جاوید
٣٠ مارس ٢٠١١ - روز جهانی کارگر علیه فقر و فلاکت  - شهلا دانشفر
٢٩ مارس ٢٠١١ - حکومت مذهبی سرنگون  - کیوان جاوید
٢٨ مارس ٢٠١١ - قبض ها را پرداخت نکنید!  - شهلا دانشفر
٢٧ مارس ٢٠١١ - قبض ها را پرداخت نکنید!  - اصغر کریمی
٢۵ مارس ٢٠١١ - قبض ها را پرداخت نکنید!  - سهیلا شریفی
٢٤ مارس ٢٠١١ - قبض ها را پرداخت نکنید!  - کیوان جاوید
٢٣ مارس ٢٠١١ - قبض ها را پرداخت نکنید!  - شهلا دانشفر
٢٢ مارس ٢٠١١ - سال نو مبارک - اصغر کریمی
٢١ مارس ٢٠١١ - سال نو مبارک - کیوان جاوید
٢٠ مارس ٢٠١١ - سال نو مبارک - سهیلا شریفی
١٨ مارس ٢٠١١ -تنها راه انقلاب است! - اصغر کریمی
١٧ مارس ٢٠١١ - کشتار در قزلحصار - کیوان جاوید
١۶ مارس ٢٠١١- جمهوری اسلامی باید سرنگون بشود - شهلا دانشفر
١۵ مارس ٢٠١١- چهارشنبه سوری: یکپارچه آتش علیه رژیم - کیوان جاوید
١٢ مارس ٢٠١١- چهارشنبه سوری: یکپارچه آتش علیه رژیم - سهیلا شریفی
١١ مارس ٢٠١١- چهارشنبه سوری: یکپارچه آتش علیه رژیم - اصغر کریمی
١٠ مارس ٢٠١١- چهارشنبه سوری: یکپارچه آتش علیه رژیم - کیوان جاوید
٩ مارس ٢٠١١- حکومت اسلامی سرنگون - کاظم نیکخواه
٨ مارس ٢٠١١حکومت ضد زن سرنگون- شهلا دانشفر
٧ مارس ٢٠١١ علیه جمهوری اسلامی به خیابان میائیم - سهیلا شریفی
۶ مارس ٢٠١١ علیه جمهوری اسلامی به خیابان میائیم - سهیلا شریفی
٤ مارس   ٢٠١١- هفتده اسفند علیه حکومت اسلامی به  خیابان بیائیم! - اصغر کریمی
٣ مارس   ٢٠١١-  جمهوری اسلامی باید برود - کیوان جاوید
٢ مارس   ٢٠١١-  جمهوری اسلامی باید برود - شهلا دانشفر
١ مارس   ٢٠١١-  جمهوری اسلامی باید برود - کاظم نیکخواه
٢٨ فوریه ٢٠١١-  مرگ بر حکومت اسلامی - اصغر کریمی
٢٧ فوریه ٢٠١١-  مرگ بر حکومت اسلامی - سهیلا شریفی
٢۵ فوریه ٢٠١١-  مرگ بر حکومت اسلامی - اصغر کریمی
٢٤ فوریه ٢٠١١-  مرگ بر حکومت اسلامی - کیوان جاوید
٢٣ فوریه ٢٠١١-  حکومت اسلامی نمی خواهیم - سهیلا شریفی
٢٢ فوریه ٢٠١١-  حکومت اسلامی نمی خواهیم - شهلا دانشفر
٢١ فوریه ٢٠١١-  حکومت اسلامی نمی خواهیم - کاظم نیکخواه
٢٠ فوریه ٢٠١١-  انقلاب تنها راه رهائی است - سهیلا شریفی
١٨ فوریه ٢٠١١-  انقلاب تنها راه رهائی است - کیوان جاوید
١٧ فوریه ٢٠١١-  انقلاب تنها راه رهائی است - اصغر کریمی
١۶ فوریه ٢٠١١-  مبارک ، بن علی ، نوبت سید علی - کاظم نیکخواه
١۵ فوریه ٢٠١١-  مبارک  - بن علی نویت سید علی - شهلا دانشفر
١١ فوریه٢٠١١-  مبارک رفت - امروز مصر فردا ایران - شهلا دانشفر
١٠ فوریه٢٠١١-  بن علی رفت - سید علی هم باید برود - کیوان جاوید
٩ فوریه٢٠١١-  بن علی رفت - سید علی هم باید برود - اصغر کریمی
٨ فوریه٢٠١١-  بن علی رفت - سید علی هم باید برود - شهلا دانشفر
٧ فوریه٢٠١١-  بن علی رفت - سید علی هم باید برود - اصغر کریمی
۶ فوریه٢٠١١-  بن علی رفت - سید علی هم باید برود - سهیلا شریفی
٤ فوریه٢٠١١-  بن علی رفت - سید علی هم باید برود - اصغر کریمی
٣ فوریه٢٠١١-  بن علی رفت - سید علی هم باید برود - کیوان جاوید
٢ فوریه٢٠١١-  پول برق و آب و گاز را ندهید- سهیلا شریفی
١ فوریه٢٠١١-  پول برق و آب و گاز را ندهید- شهلا دانشفر
فیلم مراسم یادبود منصور فرزاد عزیز- یتوبوری شنبه ١٩ فوریه ٢٠١١
آخرین مصاحبه منصور فرزاد با تلویزیون کانال جدید به زبان کردی
٣١ ژانویه ٢٠١١-  پول برق و آب و گاز را ندهید- کاظم نیکخواه
٣٠ ژانویه ٢٠١١-  ویژه ٢٩ ژانویه اعتراض جهانی علیه اعدام های و در دفاع از زندانیان سیاسی - اصغر کریمی
٢٩ ژانویه ٢٠١١-  ویژه ٢٩ ژانویه اعتراض جهانی علیه اعدام های و در دفاع از زندانیان سیاسی - سهیلا شریفی
٢٨ ژانویه ٢٠١١-  کارگران ایران خودرو قاتلان را می شناسند- شهلا دانشفر
٢٧ ژانویه ٢٠١١-  کارگران ایران خودرو قاتلان را می شناسند- کیوان جاوید
٢۶ ژانویه ٢٠١١-  کارگران ایران خودرو قاتلان را می شناسند- اصغر کریمی  
٢٤ ژانویه ٢٠١١ - نه به حکومت فقر و اعدام  - کاظم نیکخواه
٢٣ ژانویه ٢٠١١ - نه به حکومت فقر و اعدام  - سهیلا شریفی
٢٠ ژانویه ٢٠١١ - نه به حکومت فقر و اعدام  - کیوان جاوید
١٩ ژانویه ٢٠١١ - نه به حکومت فقر و اعدام  - کیوان جاوید
١٧ ژانویه ٢٠١١ - نه به حکومت فقر و اعدام  - کاظم نیکخواه
١۶ ژانویه ٢٠١١ - نه به حکومت فقر و اعدام  - شهلا دانشفر
١٤ ژانویه ٢٠١١ - نه به حکومت فقر و اعدام  - سهیلا شریفی
١٣ ژانویه ٢٠١١ - نه به حکومت فقر و اعدام  - کیوان جاوید
١٢ ژانویه ٢٠١١ - نه به حکومت فقر و اعدام  - کیوان جاوید
١١ ژانویه ٢٠١١ - نه به حکومت فقر و اعدام  - شهلا دانشفر
١٠ ژانویه ٢٠١١ - نه به حکومت فقر و اعدام  - اکاظم نیکخواه
٧ ژانویه ٢٠١١ - نه به حکومت فقر و اعدام  - اصغر کریمی
۶ ژانویه ٢٠١١ - نه به حکومت فقر و اعدام  - کیوان جاوید
٤ ژانویه ٢٠١١ - نه به حکومت فقر و اعدام  - شهلا دانشفر
٣ ژانویه ٢٠١١ - نه به حکومت فقر و اعدام  - کاظم نیکخواه
٢ ژانویه ٢٠١١ - نه به حکومت فقر و اعدام  - سهیلا شریفی
٣١ دسامبر ٢٠١٠ - نه به حکومت فقر و اعدام  - سهیلا شریفی
٣٠ دسامبر ٢٠١٠ - نه به حکومت فقر و اعدام  - کیوان جاوید
٢٨ دسامبر ٢٠١٠ - نه به حکومت فقر و اعدام  - شهلا دانشفر
٢۶ دسامبر ٢٠١٠ - یارانه ها قطع شد، چه باید کرد؟ - اصغر کریمی
٢٣ دسامبر ٢٠١٠ - یارانه ها قطع شد، چه باید کرد؟ - کیوان جاوید
٢٢ دسامبر ٢٠١٠ - یارانه ها قطع شد، چه باید کرد؟ - رضا مرادی
٢١ دسامبر ٢٠١٠ - یارانه ها قطع شد، چه باید کرد؟ - شهلا دانشفر
٢٠ دسامبر ٢٠١٠ - یارانه ها قطع شد، چه باید کرد؟ - اصغر کریمی
١٩ دسامبر ٢٠١٠ - یارانه ها قطع شد، چه باید کرد؟ - اصغر کریمی
١٧ دسامبر ٢٠١٠- اگر حکومت دست ما باشد- کیوان جاوید
١۶ دسامبر ٢٠١٠- اگر حکومت دست ما باشد- کیوان جاوید
١۵ دسامبر ٢٠١٠- کارگران زندانی آزاد باید گردند!- اصغر کریمی
١٤ دسامبر ٢٠١٠- کارگران زندانی آزاد باید گردند!- شهلا دانشفر
١٢ دسامبر ٢٠١٠- جمهوری اسلامی ضد زن باید سرنگون بشود. - سهیلا شریفی
١٠ دسامبر ٢٠١٠- کارگران زندانی آزاد باید گردند!- شهلا دانشفر
٩ دسامبر ٢٠١٠- سکینه آزاد شد - کیوان جاوید
٨ دسامبر ٢٠١٠- ١۶ آذر ضربه ای دیگر بر پیکر رژیم- اصغر کریمی
٧ دسامبر ٢٠١٠- ١۶ آذر علیه حکومت جهل و فلاکت- شهلا دانشفر
۶ دسامبر ٢٠١٠- ١۶ آذر علیه حکومت جهل و فلاکت- کاظم نیکخواه
۵ دسامبر ٢٠١٠- سرنگون باد حکومت اعدام و فلاکت - سهیلا شریفی
٣ دسامبر ٢٠١٠- سرنگون باد حکومت اعدام و فلاکت - اصغر کریمی
٢ دسامبر ٢٠١٠- سرنگون باد حکومت اعدام و فلاکت - کیوان جاوید
١ دسامبر ٢٠١٠- سرنگون باد حکومت اعدام و فلاکت - رضا مرادی
٣٠ نوامبر ٢٠١٠- سرنگون باد حکومت اعدام و فلاکت - کاظم نیکخواه
 ۶٢ نوامبر ٢٠١٠- سرنگونی رژیم، راه حل اعتیاد - سهیلا شریفی
 ٢۵ نوامبر ٢٠١٠- فلاکت اقتصادی مردم و اعتصابات کارگری - اصغر کریمی
 ٢٤ نوامبر ٢٠١٠- فلاکت اقتصادی مردم و اعتصابات کارگری - رضا مردادی
 ٢٣ نوامبر ٢٠١٠- فلاکت اقتصادی مردم و اعتصابات کارگری - شهلا دانشفر
 ٢٢ نوامبر ٢٠١٠- سرنگونی رژیم، راه حل اعتیاد - کاظم نیکخواه
 ٢١ نوامبر ٢٠١٠- سرنگونی رژیم، راه حل اعتیاد - اصغر کریمی
 ١٩ نوامبر ٢٠١٠- سرنگونی رژیم، راه حل اعتیاد - سهیلا شریفی
 ١٨ نوامبر ٢٠١٠- وحشت رژیم از شورش مردم- کیوان جاوید
 ١٧ نوامبر ٢٠١٠- وحشت رژیم از شورش مردم- رضا مرادی
 ١۶ نوامبر ٢٠١٠- وحشت رژیم از شورش مردم- کاظم نیکخواه
 ١١ نوامبر ٢٠١٠- وحشت رژیم از شورش مردم- کیوان جاوید
 ١٠ نوامبر ٢٠١٠- وحشت رژیم از شورش مردم-رضا مرادی
تکرار برنامه زنده، ٨ نوامبر ٢٠١٠- وحشت رژیم از شورش مردم- شهلا دانشفر
تکرار برنامه زنده، ٧ نوامبر ٢٠١٠- وحشت رژیم از شورش مردم- سهیلا شریفی
تکرار برنامه زنده، ۵ نوامبر ٢٠١٠- وحشت رژیم از شورش مردم- شهلا دانشفر
تکرار برنامه زنده، ٤ نوامبر ٢٠١٠- وحشت رژیم از شورش مردم- کیوان جاوید
تکرار برنامه زنده، ١ نوامبر ٢٠١٠- موقعیت مناسب است - حجاب ها را برگیرید- سهیلا شریفی  
تکرار برنامه زنده، ٣١ اکتبر ٢٠١٠- قطع یارانه ها - شورش در راه است- سهیلا شریفی  
تکرار برنامه زنده، ٢٩ اکتبر ٢٠١٠- قطع یارانه ها - شورش در راه است- کیوان جاوید
تکرار برنامه زنده، ٢٨ اکتبر ٢٠١٠- قطع یارانه ها - شورش در راه است- کیوان جاوید
تکرار برنامه زنده، ٢۶ اکتبر ٢٠١٠- دزدان میلیاردر و قطع دست سارقین جزء- کاظم نیکخواه
تکرار برنامه زنده، ٢۵اکتبر -٢٠١٠- قطع یارانه ها - شورش در راه است- سهیلا شریفی  
تکرار برنامه زنده، ٢٤ اکتبر ٢٠١٠- قطع یارانه ها - شورش در راه است- شهلا دانشفر
تکرار برنامه زنده، ٢١ اکتبر ٢٠١٠- قطع یارانه ها - شورش در راه است- اصغر کریمی
تکرار برنامه زنده، ٢٠ اکتبر ٢٠١٠- قطع یارانه ها - شورش در راه است- شهلا دانشفر
تکرار برنامه زنده، ١٩ اکتبر ٢٠١٠- قطع یارانه ها - شورش در راه است- کاظم نیکخواه
تکرار برنامه زنده، ١٨ اکتبر ٢٠١٠- قطع یارانه ها - شورش در راه است- شهلا دانشفر
تکرار برنامه زنده، ١٧ اکتبر ر٢٠١٠- این حکومت ضد زن اسلامی باید برود- سهیلا شریفی
تکرار برنامه زنده، ۵١ ااکتبر ٢٠١٠- این حکومت ضد زن اسلامی باید برود- اصغر کریمی
تکرار برنامه زنده، ١٤ اکتبر ٢٠١٠- این حکومت ضد زن اسلامی باید برود- کیوان جاوید
تکرار برنامه زنده، ١٣ اکتبر ٢٠١٠- این حکومت ضد زن اسلامی باید برود- شهلا دانشفر
تکرار برنامه زنده، ١٢ اکتبر ٢٠١٠- این حکومت ضد زن اسلامی باید برود- اصغر کریمی
تکرار برنامه زنده، ١١ اکتبر ر٢٠١٠- این حکومت ضد زن اسلامی باید برود- سهیلا شریفی
تکرار برنامه زنده، ١٠ اکتبر ٢٠١٠- دزدان میلیاردر و سفره خالی مردم - کاظم نیکخواه
تکرار برنامه زنده، ٨ اکتبر ٢٠١٠- حکومت مذهبی نمی خواهیم - سهیلا شریفی
تکرار برنامه زنده، ٧ اکتبر ٢٠١٠- دزدان میلیاردر و سفره خالی مردم - کیوان جاوید
تکرار برنامه زنده، ۶ اکتبر٢٠١٠- دزدان میلیاردر و سفره خالی مردم - شهلا دانشفر
تکرار برنامه زنده، ۵ اکتبر ٢٠١٠- دزدان میلیاردر و سفره خالی مردم - کاظم نیکخواه
تکرار برنامه زنده، ٤ اکتبر ٢٠١٠- دزدان میلیاردر و سفره خالی مردم - اصغر کریمی
تکرار برنامه زنده، ٣ اکتبر ٢٠١٠- حکومت مذهبی نمی خواهیم - سهیلا شریفی
تکرار برنامه زنده، اول اکتبر ٢٠١٠- حکومت مذهبی نمی خواهیم - اصغر کریمی
تکرار برنامه زنده،٣٠ سپتامبر٢٠١٠- حکومت اسلامی نمی خواهیم - کیوان جاوید
تکرار برنامه زنده، ٢٩ سپتامبر٢٠١٠- حکومت مذهبی نمی خواهیم - شهلا دانشفر
تکرار برنامه زنده، ٢٨ سپتامبر٢٠١٠- حکومت مذهبی نمی خواهیم - کاظم نیکخواه
تکرار برنامه زنده، ٢٧ سپتامبر٢٠١٠- حکومت مذهبی باید گورش را گم کند - اصغر کریمی
تکرار برنامه زنده، ۶٢ سپتامبر٢٠١٠- زندگی انسانی حق مسلم ما است - سهیلا شریفی
تکرار برنامه زنده، ٢٤ سپتامبر٢٠١٠- زندگی انسانی حق مسلم ما است -اصغر کریمی
تکرار برنامه زنده، ٢٣ سپتامبر٢٠١٠- زندگی انسانی حق مسلم ما است - کیوان جاوید
تکرار برنامه زنده، ٢٢ سپتامبر٢٠١٠- زندگی انسانی حق مسلم ما است - شهلا دانشفر
تکرار برنامه زنده، ٢١ سپتامبر٢٠١٠- زندگی انسانی حق مسلم ما است - کاظم نیکخواه
تکرار برنامه زنده، ٢٠ سپتامبر٢٠١٠- زندگی انسانی حق مسلم ما است - شهلا دانشفر
تکرار برنامه زنده، ١٩ سپتامبر٢٠١٠- زندگی انسانی حق مسلم ما است - سهیلا شریفی
تکرار برنامه زنده، ١٦ سپتامبر٢٠١٠- زندگی انسانی حق مسلم ما است - کیوان جاوید
تکرار برنامه زنده، ١٥ سپتامبر٢٠١٠- زندگی انسانی حق مسلم ما است - شهلا دانشفر
تکرار برنامه زنده، ١٤ سپتامبر٢٠١٠- زندگی انسانی حق مسلم ما است - کاظم نیکخواه
تکرار برنامه زنده، ١٣ سپتامبر٢٠١٠- حکومت اسلامی باید سرنگون شود - شهلا دانشفر
تکرار برنامه زنده، ١٢ سپتامبر٢٠١٠- رژيم اسلامي مسبب فقر و فلاكت مردم - سهیلا شریفی
تکرار برنامه زنده، ١١ سپتامبر٢٠١٠- رژيم اسلامي مسبب فقر و فلاكت مردم - اصغر کریمی
تکرار برنامه زنده، ١٠ سپتامبر٢٠١٠- رژيم اسلامي مسبب فقر و فلاكت مردم - کیوان جاوید
تکرار برنامه زنده، ٩ سپتامبر٢٠١٠- رژيم اسلامي مسبب فقر و فلاكت مردم - اصغر کریمی
تکرار برنامه زنده، ٨ سپتامبر٢٠١٠- رژيم اسلامي مسبب فقر و فلاكت مردم - شهلا دانشفر
تکرار برنامه زنده، ٧ سپتامبر٢٠١٠- رژيم اسلامي مسبب فقر و فلاكت مردم - کاظم نیکخواه
تکرار برنامه زنده، ٦ سپتامبر٢٠١٠- رژيم اسلامي مسبب فقر و فلاكت مردم - شهلا دانشفر
تکرار برنامه زنده، ٥ سپتامبر٢٠١٠- رژيم اسلامي مسبب فقر و فلاكت مردم - سهیلا شریفی
تکرار برنامه زنده، ٤ سپتامبر٢٠١٠- رژيم اسلامي مسبب فقر و فلاكت مردم - شهلا دانشفر
تکرار برنامه زنده، ٣ سپتامبر٢٠١٠- رژيم اسلامي مسبب فقر و فلاكت مردم - اصغر کریمی- لینک این برنامه احتیاج به ایدیت دارد. این برنامه بزودی در سایت قابل مشاهده خواهد بود
 

دور جدید برنام های پخش زنده در هاتبرد

تکرار برنامه زنده، ٢٢ ژوئیه٢٠١٠- حزب و انقلاب نیاز فوری مردم - اصغر کریمی
تکرار برنامه زنده، ٢١ ژوئیه٢٠١٠- حکومت سنگسار و اعدام را سرنگون  کنیم - شهلا دانشفر
تکرار برنامه زنده، ٢٠ ژوئیه٢٠١٠- حکومت سنگسار و اعدام را سرنگون  کنیم - کاظم نیکخواه
تکرار برنامه زنده، ١٦ ژوئیه٢٠١٠- اعتصاب در بازار - کیوان جاوید
تکرار برنامه زنده، ١٤ ژوئیه٢٠١٠- حکومت قاتلان اسلامی را سرنگون کنیم - شهلا دانشفر
تکرار برنامه زنده، ١٣ ژوئیه٢٠١٠- این حکومت جانیان اسلامی را سرنگون می کنیم - کاظم نیکخواه
تکرار برنامه زنده، ١٢ ژوئیه٢٠١٠- این حکومت صد زن باید سرنگون شود - سهیلا شریفی
تکرار برنامه زنده، ١١ ژوئیه٢٠١٠- سنگسار جنایت علیه بشریت است - سهیلا شریفی
تکرار برنامه زنده، ٩ ژوئیه٢٠١٠- ١٨ تیر: حکومت اسلامی سرنگون - کیوان جاوید
تکرار برنامه زنده، ٨ ژوئیه٢٠١٠- ١٨ تیر: حکومت اسلامی سرنگون - اصغر کریمی
تکرار برنامه زنده، ٧ ژوئیه٢٠١٠- ١٨ تیر: حکومت اسلامی سرنگون - شهلا دانشفر
تکرار برنامه زنده، ٥ ژوئیه٢٠١٠- سرنگونی رژیم پاسخ مردم به مشکلات اقتصادی - اصغر کریمی
تکرار برنامه زنده،٤ ژوئیه٢٠١٠-برنامه ویژه بیاد منصور حکمت - سهیلا شریفی
تکرار برنامه زنده،٢ ژوئیه٢٠١٠- از ١٨تیر تا کهریزک - کیوان جاوید
تکرار برنامه زنده،١ ژوئیه٢٠١٠- مسببین جنایت کهریزک باید مهاکمه شوند - اصغر کریمی
تکرار برنامه زنده،٣٠ ژوئن٢٠١٠- ١٨ تیر انقلابی را تکرار کنیم- شهلا دانشفر
تکرار برنامه زنده، ٢٩ ژوئن٢٠١٠- ١٨ تیر، حکومت اسلامی نمی خواهیم - کاظم نیکخواه
تکرار برنامه زنده، ٢٨ ژوئن٢٠١٠- ١٨ تیر انقلابی را تکرار کنیم- کیوان جاوید
تکرار برنامه زنده، ٢٧ ژوئن٢٠١٠- درماندگی رژیم در اجرای طرح حجاب و عفاف- سهیلا شریفی
تکرار برنامه زنده، ٢٥ ژوئن٢٠١٠- ١٨ تیر روزی برای گسترش انقلاب مردم- کیوان جاوید
تکرار برنامه زنده،٢٣ ژوئن٢٠١٠- دستگیری و محاکمه جنایتکارن رژیم  خواست مردم ایران است - شهلا دانشفر
تکرار برنامه زنده،٢٢ ژوئن٢٠١٠- دستگیری و محاکمه جنایتکارن رژیم  خواست مردم ایران است - کاظم نیکخواه
تکرار برنامه زنده،٢١ ژوئن٢٠١٠- دستگیری و محاکمه جنایتکارن رژیم  خواست مردم ایران است - کیوان جاوید
تکرار برنامه زنده، ٢٠ ژوئن٢٠١٠- عاملین ٣١ سال سرکوب مردم را سرنگون می کنیم - سهیلا شریفی
تکرار برنامه زنده،١٨ ژوئن٢٠١٠- مردم قدرتمند و رژیم مفلوک - کیوان جاوید
تکرار برنامه زنده،١٧ ژوئن٢٠١٠- مردم قدرتمند و رژیم مفلوک - اصغر کریمی
   ١      ٢
تکرار برنامه زنده، ١٦ ژوئن٢٠١٠- کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد - شهلا دانشفر
تکرار برنامه زنده، ١٥ ژوئن٢٠١٠- عاملان جنایت کوی دانشگاه را به محاکمه می کشیم- کاظم نیکخواه
تکرار برنامه زنده، ١٤ ژوئن٢٠١٠- ٣٠ خرداد روز اعتراض سراسری علیه رزیم- کیوان جاوید
تکرار برنامه زنده، ١٣ ژوئن٢٠١٠- مردم کوتاه نیامدند - سهیلا شریفی
تکرار برنامه زنده، ١١ ژوئن٢٠١٠، ٢٢ خرداد روز اعتراض سراسری - کیوان جاوید
تکرار برنامه زنده، ١٠ ژوئن٢٠١٠، ٢٢ خرداد روز اعتراض سراسری - اصغر کریمی
تکرار برنامه زنده، ٩ ژوئن٢٠١٠، پیام انقلاب: حکومت اسلامی نمی خواهیم - شهلا دانشفر
تکرار برنامه زنده، ٨ ژوئن٢٠١٠، پیام انقلاب: حکومت اسلامی نمی خواهیم - کاظم نیکخواه
تکرار برنامه زنده، ٧ ژوئن٢٠١٠، پیام انقلاب:  حکومت اسلامی نمی خواهیم. شهلا دانشفر
تکرار برنامه زنده، ٦ ژوئن٢٠١٠، پیام انقلاب:  حکومت اسلامی نمی خواهیم. شهلا دانشفر
تکرار برنامه زنده، ٤ ژوئن٢٠١٠، پیام انقلاب:  حکومت اسلامی نمی خواهیم. شهلا دانشفر
تکرار برنامه زنده، ٢ ژوئن٢٠١٠، گفتگو با حمید تقوائی درباره: مذهب دستگاه چپاول است - اصغر کریمی
تکرار برنامه زنده، ١ژوئن٢٠١٠، دست مذهب از دولت و جامعه کوتاه! - کاظم نیکخواه
تکرار برنامه زنده، ٣١ مه٢٠١٠، انقلاب علیه جمهوری اسلامی - کیوان جاوید
تکرار برنامه زنده، ٣٠ مه٢٠١٠، انقلاب علیه جمهوری اسلامی - سهیلا شریفی
تکرار برنامه زنده، ٢٨ مه٢٠١٠، انقلاب علیه جمهوری اسلامی - کیوان جاوید
تکرار برنامه زنده، ٢٧ مه٢٠١٠، حجاب شیشه عمر حکومت اسلامی است- اصغر کریمی
تکرار برنامه زنده، ٢٦ مه٢٠١٠، حجاب شیشه عمر حکومت اسلامی است- شهلا دانشفر
تکرار برنامه زنده، ٢٤ مه٢٠١٠، علیه حجاب و جداسازی جنسی- کیوان جاوید
تکرار برنامه زنده، ٢٣ مه٢٠١٠، حکومت ضد زن نمی خواهیم- سهیلا شریفی
تکرار برنامه زنده، ٢١ مه٢٠١٠، برای پیروزی انقلاب،  حزب لازم است
تکرار برنامه زنده، ٢٠ مه٢٠١٠، اعدام ها متوقف - اصغر کریمی
تکرار برنامه زنده، ١٩ مه٢٠١٠، اعدام ها باید متوقف شود - شهلا دانشفر
تکرار برنامه زنده، ١٨ مه٢٠١٠، ماندن حکومت اسلامی محال است - کاظم نیکخواه
تکرار برنامه زنده، ١٧ مه٢٠١٠،حکومت اسلامی نمی خواهیم - کیوان جاوید
تکرار برنامه زنده،١٦ مه٢٠١٠، درباره تظاهرات مردم افغانستان علیه اعدام ٥ زندانی سیاسی در ایران - سهیلا شریفی
تکرار برنامه زنده،١٤ مه٢٠١٠، درباره اعتصاب تاریخی مردم مبارز کردستان - کیوان جاوید
     
تکرار ١١ ساعت پخش برنامه زنده از اصغر کریمی، شهلا دانشفر و سهیلا شریفی درباره اعتصاب تاریخی مردم مبارز کردستان
تکرار برنامه زنده، ١٢ مه٢٠١٠، اعتصاب عمومی در کردستان-  شهلا دانشفر
تکرار برنامه زنده، ١١ مه٢٠١٠، اعتصاب عمومی در کردستان-  کاظم نیکخواه
تکرار برنامه زنده، ١٠ مه ٢٠١٠، اعتصاب عمومی در کردستان- کیوان جاوید
تکرار برنامه زنده، ٨ مه ٢٠١٠- درباره اهمیت پیوستن به حزب- اصغر کریمی
تکرار برنامه زنده، ٧ مه ٢٠١٠، علیه اعدام ٤٦ نفر از شهروندان افعانی در ایران - کیوان جاوید
تکرار برنامه زنده، ٩ می ٢٠١٠- سهیلا شریفی
برنامه قدیم پخش زنده
تکرار برنامه زنده، ٦ آوریل ٢٠٠٩، رضا مرادی

اول ماه مه، ١١ اردیبهشت روز تظاهرات سراسری

تکرار برنامه زنده، ٤ آوریل ٢٠٠٩، میتا احدی

خطر اعدام شهلا جاهد - جلوی این جنایت را بگیریم

تکرار برنامه زنده، ٣ آوریل ٢٠٠٩، میتا احدی- کیوان جاوید

در کنفرانس برلین چه گذشت؟

تکرار برنامه زنده، ٢ آوریل ٢٠٠٩، میتا احدی

خوشی شما در سیزده بدر، عزای رژیم

تکرار برنامه زنده، ١ آوریل ٢٠٠٩، میتا احدی

خوشی شما در سیزده بدر، عزای رژیم

تکرار برنامه زنده، ٣١ مارس ٢٠٠٩، اصغر کریمی

سفره خالی مردم و آیت الله های میلیاردر

تکرار برنامه زنده، ٣٠ مارس ٢٠٠٩، رضا مرادی

سفره خالی مردم و آیت الله های میلیاردر

تکرار برنامه زنده، ٢٨ مارس ٢٠٠٩، اصغر کریمی

با اصغر کریمی، رئیس هیئت دبیران حزب

تکرار برنامه زنده، ٢٦ مارس ٢٠٠٩، کیوان جاوید

تصویر شما از خوشبختی چیست؟

تکرار برنامه زنده، ٢٥ مارس ٢٠٠٩، شهلا دانشفر

پیش بسوی یک اول ماه مه قدرتمند

تکرار برنامه زنده، ٢٣ مارس ٢٠٠٩، اصغر کریمی

سال ٨٨، سال حزب کمونیست کارگری

تکرار برنامه زنده، ٢٠ مارس ٢٠٠٩، برنامه مشترک کیوان جاوید، رضا مرادی- ٧ ساعت و شی و هشت دقیقه

سال نو مبارک باد

تکرار برنامه زنده، ١٩ مارس ٢٠٠٩، کیوان جاوید

آرزوهای شما برای سال جدید

تکرار برنامه زنده، ١١ مارس ٢٠٠٩، شهلا دانشفر

سال ٨٨ علیه حکومت فقر

تکرار برنامه زنده، ١٧ مارس ٢٠٠٩، اصغر کریمی

چهارشنبه سوری، شادی مردم عزای حکومت اسلامی

تکرار برنامه زنده، ١٦ مارس ٢٠٠٩، رضا مرادی

چهارشنبه سوری، شادی مردم عزای حکومت اسلامی

تکرار برنامه زنده، ٢٨ فوریه ٢٠٠٩، اصغر کریمی

با اصغر کریمی، رئیس هیئت دبیران حزب

تکرار برنامه زنده، ١٣مارس ٢٠٠٩، کاظم نیکحواه

سال ٨٨ علیه زندگی زیر خط فقر

تکرار برنامه زنده، ١١ مارس ٢٠٠٩، شهلا دانشفر

سال ٨٨ علیه زندگی زیر خط فقر- به کانال جدید، کانال انقلاب کمک مالی کنید

تکرار برنامه زنده، ٩ مارس ٢٠٠٩، کیوان جاوید

چهارشنبه سوری، رقص مردم عزای حکومت اسلامی

تکرار برنامه زنده، ٨ مارس ٢٠٠٩، رضا مرادی 

روز حهانی زن، ٨ مارس گرامی باد- مرگ بر حکومت ضد زن

تکرار برنامه زنده، ٧مارس ٢٠٠٩، اصغر کریمی

روز زن علیه حکومت ضد زن

تکرار برنامه زنده، ٥ مارس ٢٠٠٩، شهلا دانشفر

کارگران زندانی هفت تپه فورا باید آزاد شوند- روز زن علیه حکومت ضد زن

تکرار برنامه زنده، ٤ مارس ٢٠٠٩، کیوان جاوید

روز زن علیه حکومت ضد زن

تکرار برنامه زنده، ٢٨ فوریه ٢٠٠٩، اصغر کریمی

اعتصابات کارگری و اعتراضات توده ای- فرزاد کمانگر فورا باید آزاد شود

تکرار برنامه زنده، ٢ مارس ٢٠٠٩، رضا مرادی

روز زن علیه حکومت ضد زن

تکرار برنامه زنده، ٢٨ فوریه ٢٠٠٩، اصغر کریمی

با اصغر کریمی، رئیس هیئت دبیران حزب

تکرار برنامه زنده،  ٢٧ فوریه ٢٠٠٩، کاظم نیکخواه

راه پیروزی معلمین، ادامه اعتصاب سراسری است

تکرار برنامه زنده، ٢٦ فوریه ٢٠٠٩، کیوان جاوید

 حکومت قبرستان نمی خواهیم

تکرار برنامه زنده، ١٦ فوریه ٢٠٠٩، رضا مرادی

 حکومت قبرستان نمی خواهیم

تکرار برنامه زنده، ٢٤ فوریه ٢٠٠٩، مینا احدی

روز زن علیه حکومت ضد زن

تکرار برنامه زنده، ٢٣ فوریه ٢٠٠٩، مینا احدی

علیه اعدامها در ایران

تکرار برنامه زنده،  ٢٣ فوریه ٢٠٠٩، شهلا دانشفر

معلمین اعتصاب کردند

تکرار برنامه زنده، ٢٠ فوریه ٢٠٠٩، اصغر کریمی

معلمان، کوتاه نیائید! اعتصابتان را عملی کنید

تکرار برنامه زنده، ١٩ فوریه ٢٠٠٩، کیوان جاوید

روز زن علیه حکومت ضد زن

تکرار برنامه زنده،  ١٨ فوریه ٢٠٠٩، شهلا دانشفر

از اعتصاب معلمین حماین کنید!

تکرار برنامه زنده،  ١٧ فوریه ٢٠٠٩، کاظم نیکخواه

حداقل حقوقها برابر حقوق نمایندگان مجلس

تکرار برنامه زنده، ١٦ فوریه ٢٠٠٩، رضا مرادی

جوانان حکومت اسلامی نمی خواهند

تکرار برنامه زنده،  ١٤ فوریه ٢٠٠٩، شهلا دانشفر

روز زن علیه حکومت ضد زن

تکرار برنامه زنده،  ١٣ فوریه ٢٠٠٩، کاظم نیکخواه

حداقل دستمزدها برابر حقوق نمایندگان مجلس

تکرار برنامه زنده، ١٢ فوریه ٢٠٠٩، رضا مرادی

جوانان حکومت اسلامی نمی خواهند

تکرار برنامه زنده،  ١١ فوریه ٢٠٠٩، شهلا دانشفر

از اعتصاب معلمین حمایت کنیم

تکرار برنامه زنده،  ١٠ فوریه ٢٠٠٩، اصغر کریمی

در سی سالی که گذشت، ١ ساعت اول برنامه، گفتگو با حمید تقوائی

تکرار برنامه زنده، ٩ فوریه ٢٠٠٩، کیوان جاوید

مردم باز هم انقلاب می خواهند

تکرار برنامه زنده،  ٧ فوریه ٢٠٠٩، اصغر کریمی

نقش کارگران نفت در انقلاب ٥٧

تکرار برنامه زنده،  ٦ فوریه ٢٠٠٩، کاظم نیکخواه

حداقل دستمزدها برابر حقوق نمایندگان مجلس

تکرار برنامه زنده، ٥ فوریه ٢٠٠٩، کیوان جاوید

این حزب شما است

تکرار برنامه زنده،  ٤ فوریه ٢٠٠٩، شهلا دانشفر

آزادی زن معیار آزادی جامعه است

تکرار برنامه زنده،  ٣ فوریه ٢٠٠٩، اصغر کریمی

زنده باد انقلاب ٥٧

تکرار برنامه زنده،  ٢ فوریه ٢٠٠٩، رضا مرادی

شکست طرح امنیت اجتماعی حکومت اسلامی

تکرار برنامه زنده،  ٣٠ ژانویه ٢٠٠٩، کاظم نیکخواه

رژیم مسئول خودکشی یک دانشجوی دیگر

تکرار برنامه زنده،  ٢٩ ژانویه ٢٠٠٩، اصغر کریمی

حجاب شیشه عمر جمهوری اسلامی است

تکرار برنامه زنده،  ٢٨ ژانویه ٢٠٠٩، شهلا دانشفر

حکومت اسلامی ضد زن باید سرنگون شود

تکرار برنامه زنده، ٢٧ ژانویه ٢٠٠٩، کیوان جاوید

حکومت دزدهای اسلامی را باید سرنگون کرد

تکرار برنامه زنده،  ٢٦ ژانویه ٢٠٠٩، رضا مرادی

حکومت اسلامی ضد زن باید سرنگون شود

تکرار برنامه زنده،  ٢٤ ژانویه ٢٠٠٩، اصغر کریمی

با اصغر کریمی، رئیس هیئت دبیران حزب

تکرار برنامه زنده،  ٢٣ ژانویه ٢٠٠٩، کاظم نیکخواه

مرگ بر حکومت سنگسار

تکرار برنامه زنده، ٢٢ ژانویه ٢٠٠٩، شهلا دانشفر

حکومت ضد زن نمی خواهیم

تکرار برنامه زنده،  ٢١ ژانویه ٢٠٠٩، اصغر کریمی

به کانال جدید کمک مالی کنید

تکرار برنامه زنده، ٢٠ ژانویه ٢٠٠٩، کیوان جاوید

مرگ بر حکومت سنگسار

تکرار برنامه زنده،  ١٥ ژانویه ٢٠٠٩، کاظم نیکخواه

به کانال جدید کمک مالی کنید

تکرار برنامه زنده،  ١٤ ژانویه ٢٠٠٩، اصغر کریمی

از دانشجویان شیراز و بابل حمایت کنید

تکرار برنامه زنده، ١٣ ژانویه ٢٠٠٩، شهلا دانشفر

حکومت ضد زن نمی خواهیم

تکرار برنامه زنده، ١٢ ژانویه ٢٠٠٩، کیوان جاوید

حکومت مذهبی نمی خواهیم

تکرار برنامه زنده،  ١١ ژانویه ٢٠٠٩، رضا مرادی

حکومت فاسد، علیه مهاجرین از افغانستان در ایران

تکرار برنامه زنده،  ١٠ ژانویه ٢٠٠٩، اصغر کریمی

با اصغر کریمی، رئیس هیئت دبیران حزب

تکرار برنامه زنده،  ٩ ژانویه ٢٠٠٩، کاظم نیکخواه

جراحی اقتصادی رژیم جوابش سرنگونی است

تکرار برنامه زنده،  ٨ ژانویه ٢٠٠٩، اصغر کریمی

توطئه رژیم علیه مردم و راه حل حزب

تکرار برنامه زنده، ٧ ژانویه ٢٠٠٩، شهلا دانشفر

قطع یارانه ها و انجماد دستمزدها جنایت است

تکرار برنامه زنده، ٦ ژانویه ٢٠٠٩، کیوان جاوید

چرا باید به کانال جدید کمک مالی کرد؟

تکرار برنامه زنده،  ٥ ژانویه ٢٠٠٩، رضا مرادی

دانشجویان دستگیر شده در شیراز باید فورا آزاد شوند

تکرار برنامه زنده،  ٣ ژانویه ٢٠٠٩، اصغر کریمی

قطع یارانه ها و انجماد دستمزدها جنایت است

تکرار برنامه زنده،  ٢ ژانویه ٢٠٠٩، شهلا دانشفر

احضار دانشجویان در شیراز موقوف

تکرار برنامه زنده،  ٣١ دسامبر ٢٠٠٨، اصغر کریمی

به کانال جدید کمک مالی کنید

تکرار برنامه زنده، ٣٠ دسامبر ٢٠٠٨، کیوان جاوید

اولمرت و خامنه ای باید محاکمه شوند

تکرار برنامه زنده،  ٢٩ دسامبر ٢٠٠٨، رضا مرادی

رژیم اسلامی مسب اعتیاد میلیونی است

تکرار برنامه زنده،  ٢٧ دسامبر ٢٠٠٨، اصغر کریمی

از مبارزات کارگران حمایت کنید- ٢

تکرار برنامه زنده،  ٢٦ دسامبر ٢٠٠٨، اصغر کریمی

از مبارزات کارگران حمایت کنید

تکرار برنامه زنده، ٢٤ دسامبر ٢٠٠٨، شهلا دانشفر

به کانال جدید کمک مالی کنید

تکرار برنامه زنده،  ٢٠ دسامبر ٢٠٠٨، کیوان جاوید

علیه اعدام

تکرار برنامه زنده،  ٢٠ دسامبر ٢٠٠٨، رضا مرادی

جوانان و حجاب

تکرار برنامه زنده،  ٢٠ دسامبر ٢٠٠٨،، اصغر کریمی

نه به حجاب

تکرار برنامه زنده،  ١٩ دسامبر ٢٠٠٨، کاظم نیکخواه

زنده باد کمونیسم. نه به نابرابری و فقر

تکرار برنامه زنده،  ١٧ دسامبر ٢٠٠٨، شهلا دانشفر

از دانشجویان شیراز حمایت کنید

تکرار برنامه زنده،  ١٦ دسامبر ٢٠٠٨، کیوان جاوید

از دانشجویان شیراز حمایت کنید

تکرار برنامه زنده،  ١٥ دسامبر ٢٠٠٨، رضا مرادی

تامین اجتماعی جوانان

تکرار برنامه زنده،  ١٣ دسامبر ٢٠٠٨، اصغر کریمی

سرحدی زاده: دست کارفرما باید باز باشد تا کارگر "دزد" را بتواند اخراج کند

تکرار برنامه زنده،  ١٢ دسامبر ٢٠٠٨، کیوان جاوید

پیام دانشجویان: حکومت اسلامی نمی خواهیم

تکرار برنامه زنده،  ١١ دسامبر ٢٠٠٨، شهلا دانشفر

پیام دانشجویان: حکومت اسلامی نمی خواهیم

تکرار برنامه زنده،  ٩ دسامبر ٢٠٠٨، رضا مرادی

یک زندگی شایسته جوانان

تکرار برنامه زنده،  ٨ دسامبر ٢٠٠٨، کاظم نیکخواه

زنده باد کمونیسم. نه به ستم و نابرابری

تکرار برنامه زنده،  ٧ دسامبر ٢٠٠٨، اصغر کریمی

هراس رژیم از روز دانشجو، هراس از مردم است

تکرار برنامه زنده،  ٦ دسامبر ٢٠٠٨،شهلا دانشفر

وحشت رژیم از شانزده آذر، روز دانشجو

تکرار برنامه زنده،  ٥ دسامبر ٢٠٠٨، اصغر کریمی

وحشت رژیم از شانزده آذر، روز دانشجو

تکرار برنامه زنده،  ٢٦ نوامبر ٢٠٠٨، شهلا دانشفر

فاطمه را کشتند، مرگ بر جمهوری اسلامی

تکرار برنامه زنده،  ٢٥ نوامبر ٢٠٠٨، کیوان جاوید

جلوی اعدام فاطمه حقیقت پژوه را بگیریم

تکرار برنامه زنده،  ٢٤ نوامبر ٢٠٠٨، رضا مرادی

مشکلات جوانان تحت حاکمیت رژیم اسلامی در ایران

تکرار برنامه زنده،  ٢٢ نوامبر ٢٠٠٨، اصغر کریمی

با اصغر کریمی، رئیس هیئت دبیران مهمان این هفته، کیوان جاوید

تکرار برنامه زنده،  ٢١ نوامبر ٢٠٠٨، کاظم نیکخواه

کبرا رحمانپور باید آزاد شود

تکرار برنامه زنده،  ٢٠ نوامبر ٢٠٠٨، اصغر کریمی

پیش بسوی اعتصابات بزرک و سراسری

تکرار برنامه زنده،  ١٨ نوامبر ٢٠٠٨، کیوان جاوید

کبرا رحمانپور باید آزاد شود

تکرار برنامه زنده،  ١٧ نوامبر ٢٠٠٨، کاظم نیکخواه

کبرا رحمانپور باید آزاد شود

تکرار برنامه زنده،  ١٦ نوامبر ٢٠٠٨، اصغر کریمی

با اصغر کریمی، رئیس هیئت دبیران مهمان این هفته، شهلا دانشفر

تکرار برنامه زنده،  ١٣ نوامبر ٢٠٠٨، اصغر کریمی

ماجرای کردان و افتضاحات تازه حکومت اسلامی

تکرار برنامه زنده،  ١٢ نوامبر ٢٠٠٨، شهلا دانشفر

مانور ناجا نشانه وحشت رژیم است

تکرار برنامه زنده،  ١١ نوامبر ٢٠٠٨، کیوان جاوید

مانور ناجا نشانه وحشت رژیم است

تکرار برنامه زنده،  ١٠ نوامبر ٢٠٠٨، کاظم نیکخواه

مانور ناجا نشانه وحشت رژیم است

تکرار برنامه زنده،  ٨ نوامبر ٢٠٠٨، اصغر کریمی

با اصغر کریمی، رئیس هئیت دبیران حزب، کمک مالی به کانال جدید ٢

تکرار برنامه زنده،  ٥ نوامبر ٢٠٠٨، شهلا دانشفر

حکومت زندان و شلاق را به زیر می کشیم

تکرار برنامه زنده،  ٤ نوامبر ٢٠٠٨، کیوان جاوید

حق شهروندی برای افغانی های مقیم ایران

تکرار برنامه زنده،  ٣ نوامبر ٢٠٠٨، کاظم نیکخواه
انقلاب راه سرنگونی جمهوری اسلامی
تکرار برنامه زنده،  اول نوامبر ٢٠٠٨، اصغر کریمی

با اصغر کریمی، رئیس هئیت دبیران حزب، کمک مالی به کانال جدید ١

تکرار برنامه زنده،  ٣١ اکتبر ٢٠٠٨، رضا مرادی

نه ملی،نه قومی،هویت انسانی

تکرار برنامه زنده،  ٣٠ اکتبر ٢٠٠٨، اصغر کریمی

حداقل دستمزد و حقوق چقدر باید باشد؟

تکرار برنامه زنده،  ٢٩ اکتبر ٢٠٠٨، کاظم نیکخواه

گرانی بیداد می کند، راه حل چیست؟

تکرار برنامه زنده،  ٢٨ اکتبر ٢٠٠٨، اشهلا دانشفر

گرانی بیداد می کند، راه حل چیست؟

تکرار برنامه زنده،  ٢٤ اکتبر ٢٠٠٨، اصغر کریمی

گرانی بیداد می کند، راه حل چیست؟

تکرار برنامه زنده،  ٢١ اکتبر ٢٠٠٨، شهلا دانشفر

محاکمه جنایتکاران رژیم اسلامی

تکرار برنامه زنده،  ١٧ اکتبر ٢٠٠٨، کیوان جاوید

محاکمه جنایتکاران رژیم اسلامی

تکرار برنامه زنده، ١٦ اکتبر، شهلا دانشفر

حمید تقوائی به سئوالات شما پاسخ می دهد

تکرار برنامه زنده،  ١٣ اکتبر ٢٠٠٨، کیوان جاوید

اموال مردم را از آیت اله های میلیاردر پس می گیریم

تکرار برنامه زنده،  ١١ اکتبر ٢٠٠٨، اصغر کریمی

حزب ستون اتحاد مردم علیه جمهوری اسلامی و گفتگو با حمید تقوائی

تکرار برنامه زنده،  ٧ اکتبر ٢٠٠٨، کاظم نیکخواه

آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه

تکرار برنامه زنده، ٤ اکتبر ٢٠٠٨، شهلا دانشفر

کودکان ما شایسته زندگی بهتری هستند

تکرار برنامه زنده، ٣ اکتبر ٢٠٠٨، کیوان جاوید

علیه این زندگی جهنمی، حزب سیاسی می خواهیم

تکرار برنامه زنده، ٢ اکتبر ٢٠٠٨، کاظم نیکخواه

زندگی انسانی حق مسلم ما است

تکرار برنامه زنده، ٣٠ سپتامبر ٢٠٠٨، اصغر کریمی

برای سرنگونی جمهوری اسلامی و تحقق یک زندگی انسانی، حزب می خواهیم

تکرار برنامه زنده، ٢٦ سپتامبر ٢٠٠٨، اصغر کریمی

سرمایه داری یا سوسیالیسم؟

تکرار برنامه زنده، ٢٥ سپتامبر ٢٠٠٨، کاظم نیکخواه

تحصیل رایگان و غیر مذهبی برای همه

تکرار برنامه زنده، ٢٣ سپتامبر ٢٠٠٨،  شهلا دانشفر

تحصیل رایگان و یک وعده غذای گرم  در مراکز آموزشی

تکرار برنامه زنده، ١٩ سپتامبر ٢٠٠٨، اصغر کریمی

بیکار سازی و نداشتن امنیت شغلی

تکرار برنامه زنده، ١٨ سپتامبر ٢٠٠٨، شهلا دانشفر

بیکار سازی و نداشتن امنیت شغلی

تکرار برنامه زنده،١٦ سپتامبر ٢٠٠٨، کیوان جاوید

دخالت مذهب در زندگی خصوصی مردم ممنوع

تکرار برنامه زنده، ١٢ سپتامبر ٢٠٠٨، کاظم نیکخواه

دست مذهب از دولت و آموزش و پرورش کوتاه

تکرار برنامه زنده، ١١ سپتامبر ٢٠٠٨، اصغر کریمی

درباره دستمزد و گرانی، راه حل

تکرار برنامه زنده، ٩ سپتامبر ٢٠٠٨، شهلا دانشفر

درباره دستمزد و گرانی

تکرار پخش زنده، جمعه ٥ سپتامبر ٢٠٠٨-مینا احدی

منزوی کردن جمهوری اسلامی در جهان

تکرار پخش زنده، پنج شنبه ٤ سپتامبر ٢٠٠٨-مینا احدی

علیه قتل های ناموسی

تکرار پخش زنده، سه شنبه ٢ سپتامبر ٢٠٠٨-کیوان جاوید

جوانان علیه رژیم اسلامی

تکرار پخش زنده، پنج شنبه ٢٨ آگوست ٢٠٠٨-اصغر کریمی

رژیم صد هزار اعدام را چگونه سرنگون کنیم؟

 
تکرار پخش زنده، پنج شنبه ٢٨ آگوست ٢٠٠٨- شهلا دانشفر

درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال ٦٧

تکرار پخش زنده، سه شنبه ٢٦ آگوست ٢٠٠٨- کاظم نیکخواه

جوانان علیه حکومت اسلامی

تکرار پخش زنده، جمعه ٢٢ آگوست ٢٠٠٨، کیوان جاوید

مشکلات جوانان و جمهوری اسلامی

تکرار پخش زنده،  پنجشنبه ٢١ آگوست ٢٠٠٨، شهلا دانشفر

لایحه ضد زن خانواده و حکومت اسلامی

تکرار پخش زنده، سه شنبه ١٩ آگوست ٢٠٠٨، کاظم نیکخواه

برای سرنگونی جمهوری اسلامی چه باید کرد؟

تکرار پخش زنده، جمعه ١٥ آگوست ٢٠٠٨، اصغر کریمی

برای سرنگونی جمهوری اسلامی چه باید کرد؟

تکرار پخش زنده، پنجشنبه ١٤ آگوست ٢٠٠٨، شهلا دانشفر

آیت الله های میلیاردر و خط فقر

تکرار پخش زنده، سه شنبه ١٢ آگوست ٢٠٠٨، کیوان جاوید

تن فروشی و حکومت اسلامی

تکرار پخش زنده جمعه ٨ آگوست ٢٠٠٨ اصغر کریمی

حکومت ضد زن نمی خواهیم

تکرار پخش زنده پنجشنبه ٧ آگوست ٢٠٠٨،  شهلا دانشفر

حکومت ضد زن نمی خواهیم

 
تکرار پخش زنده- سه شنبه ٥ آگوست ٢٠٠٨- کاظم نیکخواه،

مبارزه علیه اعتیاد

تکرار پخش برنامه زنده، جمعه اول آگوست ۲۰۰۸، اصغر کریمی

آیت الله های میلیاردر و طرح اقتصادی رژیم

تکرار پخش برنامه زنده، پنجشنبه ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۸، شهلا دانشفر

آیت الله های میلیاردر و طرح اقتصادی رژیم

علیه اعدامهای اخیر، مرگ بر جمهوری اسلامی
تکرار پخش برنامه زنده، پنجشنبه ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۸، اصغر کریمی

مرگ بر جمهوری اسلامی و زنده باد آزادی و برابری

تکرار پخش برنامه زنده، سه شنبه ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۸، کیوان جاوید

مرگ بر جمهوری اسلامی و زنده باد آزادی و برابری

تکرار پخش زنده، جمعه ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۸، شهلا دانشفر

حکومت مذهبی نمی خواهیم

تکرار پخش زنده، پنجشنبه ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۸، اصغر کریمی

حکومت مذهبی نمی خواهیم

تکرار پخش زنده، ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۸، شهلا دانشفر، اصغر کریمی

خطر اعدام فرزاد کمانگر، زندانی سیاسی

تکرار برنامه زنده ١١ ژوئیه ٢٠٠٨، اصغر کریمی

حکومت مذهبی نمی خواهیم

تکرار برنامه زنده، ١٠ ژوئیه، شهلا دانشفر

چگونه از شر رژیم خلاص شویم؟

تکرار پخش زتده ٨ ژوئیه ٢٠٠٨، کاظم نیکخواه

چگونه از شر رژیم اسلامی خلاص شویم؟

تکرار برنامه زنده، ٣ ژوئیه ٢٠٠٨، شهلا دانشفر

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

تکرار پخش زنده،اول ژوئیه ٢٠٠٨، اصغر کریمی

مردم چگونه می توانند از شر جمهوری اسلامی خلاص شوند؟

تکرار پخش برنامه زنده ٣٠ ژوئن ٢٠٠٨، شهلا دانشفر

مردم در مقابل آیت الله های میلیاردر

تکرار پخش زنده، ٢٨ خرداد ٨٧، ١٧ ژوئن ٢٠٠٨، کاظم نیکخواه

اعدام مخالفین سیاسی در ایران از سی خرداد ٦٠ به بعد

تکرار پخش برنامه زنده روز  شنبه ٢٥ خرداد ٨٧، ١٤ ژوئن

اصغر کریمی درباره آیت الله های میلیاردر، مردم گرسنه

تکرار پخش برنامه زنده روز پنجشنیه ٢٣ خرداد ٨٧، ١٣ ژوئن ٢٠٠٨

شهلا دانشفر درباره مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه

 برنامه زنده روز سه شنبه ٢١ خرداد، ١١ ژوئن ٢٠٠٨

مصطفی صابر، علیه اعدام

تکرار پخش زنده  سه شنبه ٣ ژوئن ٢٠٠٨

کاظم نیکخواه و مصطفی صابر درباره مبارزه با گرانی، چگونه؟

تکرار پخش زنده یکشنبه ١ ژوئن ٢٠٠٨

اصغر کریمی و مصطفی صابر درباره فوتبال و سیاست

تکرار پخش زنده- پنجشنبه ٧ خرداد ٨٧- ٢٩ مه ٢٠٠٨

درباره مبارزه با اعتیاد- شهلا دانشفر- مصطفی صابر

تکرار پخش زنده سه شنبه ٦ خرداد، ٢٧ مه ٢٠٠٨

کاظم نیکخواه و کیوان جاوید، علیه "طرح امنیت اجتماعی رژیم"

تکرار برنامه زنده- مینا احدی و اصغر کریمی- ١٣ مه ٢٠٠٨

 درباره مشکلات زنان در ایران

تکرار پخش زنده ٨ مه ٢٠٠٨

 برنامه ای از کیوان جاوید و اصغر کریمی در باره مشکل بهداشت و درمان در ایران

تکرار پخش زنده ٦ مه ٢٠٠٨

برنامه ای شهلا دانشفر وکاظم نیکخواه درباره مشکلات زنان در ایران

تکرار برنامه زنده اول ماه مه، اصغر کریمی و شهلا دانشفر

 مشکل مسکن

تکرار برنامه زنده- شهلا دانشفر - کاظم نیکخواه  - ٢٩ آوریل ٢٠٠٨

درباره دستمزد

تکرار برنامه زنده، ٢٤ آوريل، کاظم نیکخواه و شهلا دانشفر

 درباره گرانی و دستمزد

تکرار برنامه زنده، ٢٢ آوریل، شهلا دانشفر و اصغر کریمی

درباره گرانی

به تلويزيون کانال جدید کمک مالی کنيد

شماره حساب

Account nr: 45 47 79 81  Sort code: 60-24-23  Account holder: WPI  Branch: wood green

Bank: Nat West

IBAN:

GB77 NWBK 6024 2345 4779 81

BIC: NWBK GB 2L